Distans Healing Kanalisering

Distans healing med kanalisering/medial rådgivning fungerar på samma sätt som Distans healing med skillnad att du tar del av min mediala rådgivning. Se Distans healing med kanalisering för mer information.